Máte důvěru ve svá data v organizaci a ve výsledcích, která z nich pocházejí? Jsou data snadno dostupná všem potřebným pracovníkům, procesům a aplikacím? Pokud se na tyto otázky často ptáte a neodpovídáte si jasným ano, pak pro Vás máme řešení.

Data jsou cenným majetkem organizace, který musí být spravován. Cenná data mají následující vlastnosti.

 • Úplnost: Všechna související data musí být spojena, i když se pochází z různých zdrojů.
 • Přesnost: Údaje musí být správné a konzistentní bez běžných problémů jako jsou pravopisné chyby, zkratky, nejednoznačnosti atd.
 • Dostupnost: Data musí být dostupná, pokud jsou potřeba.
 • Včasnost: Aktuální data musí být k dispozici.

Proces práce s daty má několik fází.
IBM InfoSphere Information Server je platforma pro integraci dat, která Vás dovede provést každou fází a zajistí v organizaci lepší práci s daty i jejich kvalitu dat. InfoSphere Information Server poskytuje masově paralelní zpracování (MPP), tedy schopnost poskytovat vysoce škálovatelnou a flexibilní integrační platformu, která zpracovává různé objemy dat.

Porozumění datům a jejich vztahům. Získání si úplného obrázku před začátkem projektu.

 • Neustálá analýza a monitorování kvality dat a minimalizace nesprávných a nekonzistentních údajů.
 • Čištění, standardizace a porovnávání dat pro zajištění jejich kvality a poskytování jedné verze pravdy.
 • Udržování vztahů mezi zdrojovými a konsolidovanými daty, aby uživatelé mohli zpětně vysledovat původ údajů.
 • Information Server obsahuje celou řadu produktů, které zajišťují jednotlivé fáze procesu práce s daty.

Pochopení

 • InfoSphere Business Information Exchange
 • InfoSphere Business Glossary
 • InfoSphere Business Glossary Anywhere
 • InfoSphere Metadata Workbench

Čištění a monitorování

 • InfoSphere Information Server for Data Quality
 • InfoSphere QualityStage
 • InfoSphere Information Analyzer
 • InfoSphere Information Analyzer Workbench

 Transformace a nahrávání

 • InfoSphere Information Server for Data Integration
 • InfoSphere DataStage
 • InfoSphere Change Data Delivery

 Zachycení a nahrávání

 • InfoSphere Data Replication

 Federace a virtualizace

 •  InfoSphere Federation Server
Produkty jsou nabízeny v balících zaměřené na různé fáze procesu.
Produkt InfoSphere Information Server for Data Integration InfoSphere Information Server for Data Quality InfoSphere Information Governance Catalog InfoSphere Information Server Enterprise Edition BigInsights BigIntegrate

BigInsights BigQuality

InfoSphere DataStage  ✓    ✓  ✓  ✓  

InfoSphere QualityStage

   ✓    ✓    ✓
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
InfoSphere Data Click  ✓      ✓  ✓  
InfoSphere FastTrack  ✓      ✓  ✓  
InfoSphere Information Analyzer    ✓    ✓    ✓
InfoSphere Information Governance Catalog  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
IBM Glossary Anywhere  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
InfoSphere Information Governance Dashboard  ✓  ✓    ✓  ✓  ✓