COBOL Analyzer poskytuje nástroje pro komplexní analyzu a reportování aplikačních projektů na psaných v Micro Focus COBOL. Umožňuje vývojářům, analytikům a manažerům pochopit do hloubky své aplikace. K pochopení nabízí technické i obchodní pohledy na projekty uloženými v zabezpečeném centrálním uložišti. Vývojojáři a manažeři jsou schopni jednoduše identifikovat, prioritizovat a provádět změny aplikací podle zadaných požadků.
  • Požadavky na změnu aplikace mohou být udělány rychleji, protože se minimalizují neočekáváné práce díky lepšímu pochopení souvislostí v aplikaci.
  • Díky pochopení jednotlivých částí aplikace, vývojáři mohou eliminovat kód s duplicitní funkcionalitou a umožní vytvářet vícenásobně použitelné komponenty.
  • Znalost aplikace i celé oblasti problému může být jednoduše znázorněna pomocí vizualizací vztahů mezi aplikace, datových toků apod.
  • Cobol Analyser lze použít pro automatické vytváření dokumentace projektu.
  • Pomocí Cobol Analyseru může mít vývojový tým přehled i o velmi komplexních projektech s miliony řádků kódu i v případech odchodu klíčových pracovníků.

COBOL Analyzer umožňuje vývojářům průběžně provádět analýzu kódu před a po provedením požadovaných změn a jejich commit do centrálního úložiště kódu.

Intuitivní, synchronizované a interaktivní pohledy na projekt umožňují analytikům a manažerům mít přehled o aktuálním stavu komplexních projektů. Vývojáři mají zajištěno, že vždy pracují nad aktuální verzí programu. COBOL Analyzer ukazuje, jak aplikace vypadá v repositáři, její závislosti a vztahy vůči dalším programovým strukturám a nabízí tak možnost rychlé navigace na části projektu, které jsou pro danou změnu podstatné.

COBOL Analyzer nabízí knihovnu předpřipravených dotazů pro rychlé vyhledávání v projektu podle různých kritérií. Tyto předpřipravené dotazy lze uživatelsky modifikovat a sdílet mezi vývojáři.

The COBOL Analyzer poskytuje impact analyzu. Idetinfiikuje všechen kód, který bude plánovanou změnou zasažen. Vývojáři a analytici jsou tak lépe odhadnout pracnost změny a naplánovat všechny potřebné kroky pro její provedení.

Více informací o produktu naleznete zde:  https://www.microfocus.com/media/data-sheet/cobol_analyzer_ds.pdf