Databázové konektory: Lepší most mezi COBOLem a RDBMS

Manuální propojení cobolských aplikací do RDBMS není snadné a často vede k velkým změnám v programech, zvyšuje časovou a finanční náročnost vývoje a často dochází k chybám.

Database Connectors Micro Focus® usnadňují modernizaci dat tím, že automaticky překládají syntaxi existujících datových souborů v rámci zdrojového kódu COBOL do příkazů SQL fungujících v moderních relačních databázích. Toto řešení poskytuje cobolským vývojářům bezproblémový a bezpečný most mezi RDBMS a COBOLem. Databázové konektory usnadní rychlejší přístup k datům a přinést výhody aplikace SQL a RDBMS do cobolských aplikací.

Database Connectors existují pro produkty Net Exresss/Server Express a pro Visual Cobol. V produktech Net Express/Server Express 5.1 jsou již součástí instalace v Update 14. Nefungují však bez zadání platné licence, která se kupuje zvlášť.

Database Connectors jsou k dispozici pro tato rozhraní:
  • Database Connector for Oracle
  • Database Connector for DB2
  • Database Connector for Microsoft SQL Server (pouze Windows)

Dokument popisující Database Connectors pro Net Express/Server Express 5.1 Update 14 naleznete zde: https://supportline.microfocus.com/Documentation/books/DatabaseConnectors/NetExpress/database-connectors-nxsx-51ws2-release-notes.pdf