Integrované vývojové prostředí (IDE), které zefektivňuje vývojové činnosti sálových počítačů pro jazyky COBOL a PL / I. Tato sada nástrojů poskytuje přístup, flexibilitu a rozšiřitelnost moderním technologiím díky rychlé integraci a schopnosti vzdáleného vývoje.

S využitím těchto nástrojů mohou organizace snadno zjednodušit vývoj aplikací sálových počítačů využitím moderní technologie Eclipse nebo Visual Studio, což umožňuje rychlou výměnu aplikací a integraci mainframe.

Zrychluje vývoj sálových aplikací až o 40% pomocí moderních integrovaných ve Eclipse a Visual Studiu.

Kompletní popis najdede zde: Enterprise Developer Data sheet

Micro Focus poskytuje řadu nástrojů pro analýzu, vývoj, testování a provoz aplikací pro IBM z Systems. Tyto nástroje je možné na vyzkoušení stáhnout ze stránek Micro Focus zde: Enterprise Application Modernization.

Micro Focus Mainframe Express Enterprise Edition (MFE EE) je starší verzí produktivního integrovaného prostředí pro vývoj mainframe aplikací na Windows, urychluje o více než 35% vývoj aplikací a transformaci programové dokumentace těchto aplikací. MFE EE pracuje na PC a obsahuje nástroje a vlastnosti pro generování, analýzu, kompilaci, ladění a testování aplikací na pracovních stanicích. Současně umožňuje expozici existujících programů a transakcí ve formě komponent JavaBeans, Enterprise JavaBeans, .NET nebo Web Services.

MFE EE kombinuje a integruje funkce dostupné v předcházejících produktech (Mainframe Express, AppMaster Builder a EnterpriseLink Component Generator) a umožňuje tak vyvíjet a modernizovat aplikace v souladu s aktuálními požadavky současných informačních systémů.

Základní nástroje a funkce

MFE EE obsahuje tyto nástroje a funkce:

Mainframe Express

Mainframe Express (MFE) poskytuje PC nástroje pro vývoj, údržbu a testování aplikací provozovaných na mainframe. Obsahuje integrované prostředí pro editaci, kompilaci a vizuální debugging mainframe aplikací. MFE rovněž nabízí robustní nástroje typu projekt management a IBM emulace mainframe.

Analysis Option

Analysis Option umožňuje porozumět logice existujících aplikací a tak provádět jejich efektivní údržbu. Zdrojový text je analyzován v rámci projektů MFE a logika aplikace je zobrazována ve schematech.
Vzniklé schema logiky aplikace lze uložit do databáze, která je vždy k dispozici pro jeho opětovné vyvolání.

AppMaster Builder

AppMaster Builder (AMB) je generátor aplikací, který automatizuje jejich vývoj. Vývojář nakreslí CICS nebo IMS obrazovky a AMB generuje odpovídající zdrojové texty obrazovek a zdrojové kódy programů.Také lze generovat dávkové programy například programy Report Writeru.

Component Generator

Component Generator (CG) umožňuje rychle a efektivně integrovat klasické aplikace CICS a IMS s moderními e-business systémy. Původní aplikace zůstávají beze změny. CG z nich generuje komponenty průmyslového standardu (.NET, JavaBeans, EJB nebo Web Services), které je možno provozovat na libovolném aplikačním serveru (IBM WebSphere, BEA Weblogic Server, ...). Komponenty jsou generovány ve 100% čistém zdrojovém kódu Java, JSP, C#, ASPX nebo COBOL. Komponenty mohou řídit zpracování více back-end transakcí a jsou součástí kompletního vývojového procesu podporujícího service-oriented architekturu SOA).

Mainframe Express

Mainframe Express je grafické prostředí pro vývoj a údržbu cobolských aplikací tradiční cestou, ručním kódováním cobolského zdrojového textu. MFE obsahuje editor, kompilátor a animátor, a dále emulační prostředí pro Assembler, CICS, IMS, JCL a TSO. Vývoj je založen na projektové úrovni a všechny nástroje jsou navzájem těsně integrovány. Společně s dalšími nástroji a prostředky lze provádět download / upload zdrojových textů nebo dat mezi PC a mainframe nebo k nim přímo na mainframe přistupovat. Lze tedy na mainframe alokovat zdrojový text a kompilovat jej na PC; poté je možno spustit na PC testovací běh aplikace, která používá data na mainframe.

Hlavní části MFE

Integrated Development Environment (IDE)

IDE je GUI prostředí umožňující editování, kompilování a testování zdrojového kódu. K dispozici je řada dalších nástrojů jako Source Code Control Provider, Data File Editor, IMS DB Editor, ESQL Assistant a další.

Projekt

Projekt je soubor obsahující detailní informace o všech souborech v aplikaci. Projekt je velmi snadné vytvořit, obsahuje parametry kompilace včetně nezbytných preprocesorů a jiných konverzí, jako například CLIST

TSO Session

Interaktivní prostředí emulující TSO. Umožňuje spouštět TSO aplikace s využitím souborů CLIST a skriptů REXX, editovat, kompilovat a případně je animovat v TSO prostředí na PC.

JCL

Dávkové (batch) prostředí emulující JCL a umožňující vkládat JCL příkazy do projektu MFE.

Workgrouping a Workflow

Vlastnost MFE, která umožňuje organizovat vývojové verze zdrojových souborů a uchovávat je odděleně od produktivních verzí. Snadno je možné přecházet od jednoho typu ke druhému.

TouchPoint

TouchPoint zjednodušuje a automatizuje proces testování.

Mainframe Access Drag & Drop

Nástroj umožňující přenos souborů mezi PC a mainframe. Pro využití této technologie je nutno na mainframe nainstalovat samostatný Micro Focus produkt Mainframe Access (MFA).

SourceConnect a DataConnect

Oba nástroje alokují z PC soubory na mainframe tak, jako by byly uloženy na PC nebo na síti LAN. Pro využití této technologie je nutno na mainframe nainstalovat samostatný Micro Focus produkt Mainframe Access (MFA).

Data Tools

Sada nástrojů, které umožňují konverzi, prohlížení, editování a tvorbu datových souborů použitých v aplikaci. Soubory mohou být v libovolném cobolském formátu, lze je prohlížet jak na úrovni vět, tak i polí.

EBCDIC znaková sada

MFE uchovává data ve znakové sadě EBCDIC, nikoli v ASCII typické sadě pro PC. Při vstupu / výstupu jsou data automaticky konvertována. Porovnávání dat však probíhá v logice platné na mainframe. MFE současně umožňuje explicitní konverzi mezi oběma sadami znaků.

SCC interface

Z MFE je možno zpřístupnit funkce jakékoli technologie typu Source Control Manager (SCM), který odpovídá pravidlům Microsoft Common Source Code Control Interface (SCC). Patří sem Merant PVCS Version Manager, Microsoft Visual SourceSafe a IBM VisualAge TeamConnection.

CICS Option

CICS Option umožňuje vkládat CICS aplikace do MFE projektů. CICS aplikace lze editovat, kompilovat a animovat v CICS prostředí, které je buď na lokálním PC nebo na jiném PC v síti nebo na mainframe.

IMS Option

IMS Option umožňuje vkládat IMS aplikace do MFE projektů. IMS aplikace lze editovat, kompilovat a animovat v IMS prostředí na lokálním PC.

SQL Option pro DB2

SQL Option umožňuje vkládat SQL aplikace do MFE projektů. DB2 aplikace lze editovat, kompilovat a animovat v DB2 prostředí na lokálním PC. Databáze DB2 lze udržovat použitím interaktivního nástroje SQL Wizard.

Host Compatibility Option

Host Compatibily Option (HCO) je alternativou k SQL Option. Rovněž umožňuje vkládat DB2 aplikace do MFE projektů a udržovat je. Musí však být k dispozici na PC nainstalovaná databáze IBM DB2.

Assembler Option

Assembler Option umožňuje vkládat programové moduly IBM/390 Assembleru do aplikací MFE projektů. V prostředí MFE je možno assemblovat, editovat, linkovat a animovat programy v Assembleru.

PL/I Option

(k dispozici jako samostatný produkt) MFE PL/I Option umožňuje programátorům PL/I využívat výhod MFE. PL/I obsahuje :
 • kompilátor PL/I podporující mainframe dialect
 • makro procesor plně kompatibilní s PL/I makro procesorem na mainframe
 • animátor zdrojového kódu
 • integraci s MFE IDE, která umožňuje programům PL/I přístup ke katalogu datových souborů a aplikacím DB2, IMS a CICS

Analysis Option

Analysis Option je nástroj v rámci vývojového prostředí Mainframe Express IDE. Analyzuje strukturu aplikací, použité soubory, jak a kde jsou použity datové položky a jiné programové prvky a poskytuje informace o dalších detailech. Analysis Option dává náhled na práci aplikačního zdrojového kódu a tím umožňuje snížit komplexnost, náklady a rizika jeho změn. Může analyzovat i aplikace obsahující zdrojový kód nejen COBOLu, ale i PL/I a Assembleru. Analýzy jsou uloženy v databázi sdružené s aplikačním projektem MFE, která je automaticky aktualizována při rebuildu projektu. Analýzu je možno využít jako vstup do Component Generatoru, jako zdroj informací o aplikaci.

Appmaster Builder

AppMaster Builder (AMB) je plně funkční aplikační generátor, který automatizuje vývoj a údržbu aplikací. Vývojář může využitím AMB vytvářet jednoduché nebo komplexní aplikace pro produkční prostředí IBM mainframe a generovat online nebo batch aplikace bez manuálního kódování a dokonalé znalosti technologií IMS, CICS, ISPF, SQL a jiných. AMB umožňuje sdílet a znovupoužít navržené modely. Kompletní informace o návrhu aplikace jsou uloženy v centrální databázi na síti nebo mainframe, kde je k nim možno současně přistupovat. Před vygenerováním aplikace vývojář nakreslí znakovou uživatelskou obrazovku, zvolí jméno programu, který ji bude používat, respektive uživatelské rozhraní a druh databáze. AMB poté automaticky generuje odpovídající cobolskou aplikaci a příslušné provozní formy nakreslených obrazovek. Vygenerovaná aplikace je 100% standardní COBOL, který lze kompilovat v MFE.
Základní nástroje AMB jsou :

Application View

Stromový pohled, který umožňuje specifikaci cílového prostředí a jména komponent aplikací, jako jsou programy, obrazovky, reportovací programy a datové struktury.

Database View

Stromový pohled, který umožňuje využít existující definice databáze jako prvku AMB aplikace.

Screen Painter

Nástroj, který umožňuje nakreslit znakovou obrazovku budoucí aplikace. Painter zároveň dovoluje testovat chování obrazovky a vytvářet online help pro uživatele aplikace.

Online Express

Nástroj, který umožňuje definovat úplnou logiku programů přidělením předdefinovaných akcí elementům aplikace, např. mapování dat mezi obrazovkami a databázemi, definice a kvalifikace volání databázových funkcí, doplnění vlastních algoritmů pro řešení speciálních požadavků programu.

Program Painter

Nástroj použitelný jako alternativa k Online Expressu, umožňující vytvářet batch a online aplikace COBOLu a AMB prvky jako databázová volání, volání uživatelského rozhraní a algoritmy činnosti Report Writeru.

Report Painter

Nástroj, který umožňuje kreslit modely Report Writeru.

Generátory

Funkce, které generují spustitelné aplikace COBOLu prostřednictvím specifikací AMB.

Report Facility

Nástroj, který umožňuje vytvářet reporty z aplikací
Jestli potřebujete přizpůsobovat aplikace specifickým podmínkách vašeho programování, AMB má k dispozici nástroje, které to umožňují :

Customizer

Nástroj, který umožňuje modifikovat AMB aplikaci specifickými praktikami programování.

Data Structure Editor

Nástroj pro definici datových elementů, které pak lze opakovaně využívat v aplikacích.

Data Element Utility

Nástroj pro AMB administrátory k nastavení vlastních standardů vytvářením a údržbou globálních datových elementů, které většina vývojářů užívá ve svých aplikacích.

Source Code Control

Utilita pro správu různých verzí aplikačních komponent

Component Generator

Component Generator (CG) je nástroj v rámci vývojového prostředí Mainframe Express IDE. Jde o vývojové GUI prostředí umožňující exponovat činnost klasické aplikace jako službu ve formě komponent. CG automaticky generuje veškerý zdrojový kód požadovaný pro integraci klasické aplikace s jinými moderními aplikacemi typu e-business včetně komponent .NET, JavaBeans, EJB nebo Web services.
Kombinace generovaných komponent a modulu cobolské aplikace se nazývá "eBiz" transakce. Protože všechny nezbytné části "eBiz" transakce jsou generovány, nemusí vývojář znát způsob programování v C#, Javě nebo middleware. V existující cobolské aplikaci není třeba provádět žádné změny. CG lze použít ke zpřístupnění existující aplikace a příslušných dat prostřednictvím nových, znovupoužitelných komponent. Tyto komponenty pak můžeme volat z nového uživatelského rozhraní typu webový browser nebo GUI respektive z nové distribuované aplikace. Data pak mohou být mezi komponentami a klasickou aplikací sdílena ve formě XML dokumentů.
Vlastnost "auto-deployment" znamená, že je možno zapojit a spustit aplikaci z určitého aplikačního serveru jednoduše stisknutím klávesy. Rovněž můžeme takto jednoduše publikovat detaily Web service do repozitory UDDI. CG může využít analýzy aplikace vytvořené v Analysis Option jako vstupní informace pro vytvoření "eBiz" transakcí. Byla-li aplikace vyvinuta použitím AMB, lze spustit Analysis Option v MFE nad vygenerovanými zdroji a pak využít této analýzy. "eBiz" transakci můžeme před rutinním používáním testovat v prostředí MFE.

Přehled Component Generatoru

Použitím CG můžeme vzít existující aplikaci typu CICS nebo IMS a vytvořit pro ni jednu nebo více "eBiz" transakcí. "eBiz" transakce obsahuje jednoduché, znovupoužitelné rozhraní ke klasické existující aplikaci, kterou není třeba měnit.
Existující transakce CICS nebo IMS je možno nadále používat jako dříve. Původnímu mainframe prostředí se "eBiz" transakce jeví jako jeho další uživatel.
"eBiz" transakce je pro koncového uživatele jednotka práce, která řídí sérii transakcí 3270 CICS nebo IMS. Ve skutečnosti každá "eBiz" transakce obsahuje komponentu mainframe a komponentu střední vrstvy. Mainframe komponenta je cobolský program běžící na mainframe, který řídí původní transakci CICS a IMS. Komponenta střední vrstvy (middleware) je komponenta typu JavaBeans, Enterprise JavaBeans (EJB) nebo .NET běžící na webovém nebo aplikačním serveru. Komponenta střední vrstvy tedy komunikuje s cobolským programem běžícím na mainframe. Koncoví uživatelé se připojují ke komponentě střední vrstvy klientským programem, který obsahuje rozhraní "eBiz" transakce. Protože komponenta střední vrstvy "eBiz" transakce je buď JavaBeans, EJB nebo .NET, může být klientský program ve formě JSP, Java aplikace nebo servletu, C++ aplikace, C# aplikace nebo ASP.NET klienta.

Znovupoužití těchto komponent a jejich integrace do nových aplikací může být provedeno těmito způsoby:

 • Použití "eBiz" transakcí k zajištění moderního rozhraní pro klasické aplikace typu CICS nebo IMS. Lze například vytvořit sadu "eBiz" transakcí; každá z nich může řídit jednu nebo více transakcí CICS nebo IMS a napsat klientskou GUI aplikaci pro vyvolání "eBiz" transakcí.
 • Tvorba mainframe aplikace volané z distribuovaných aplikací. Lze například umožnit obchodním partnerům nebo klientům volat naše "eBiz" transakce vzdáleně z jejich vlastního software.
 • Kombinací obou možností lze poskytnout obrazovku JSP nebo ASPX pro volání "eBiz" transakcí a exponovat klasickou aplikaci ve formě webové aplikace. Vzhledem k tomu, že je možné vytvořit "eBiz" transakci, která posílá i přijímá dokumenty XML, můžeme využít CG k převedení klasické aplikace na aplikaci typu B2B založenou na XML.
 • Generování komponent typu JavaBeans, EJB nebo .NET pro "eBiz" transakci a jejich provoz ve formě Web services

Jak používat Component Generator

Hlavním nástrojem CG IDE je návrhář, kterým definujeme "eBiz" transakce. Tato definice zahrnuje :
 • Vytvoření série kroků; každý z nich spouští transakci CICS nebo IMS
 • Definice položek rozhraní pro předávání dat mezi koncovým uživatelem a původní aplikací
"eBiz" transakce může být založena na :
 • Host obrazovkách importovaných z databáze Analysis Option
 • Jednom nebo více postupech (workflow) zaznamenaných funkcí CG Workflow Capture
 • Workflow je záznam sekvence aplikačních obrazovek použitých uživatelem, který provádí záznam, spolu se všemi vloženými daty a klávesami stisknutými během procesu zaznamenávání
 • Definici COMMAREA existujícího programu CICS
Po tom co byly definovány "eBiz" transakce, musí být generovány "eBiz" transakční komponenty. Každá "eBiz" transakce obsahuje komponentu mainframe (cobolský program, který ovládá originální CICS nebo IMS transakci na mainframe) a komponentu střední vrstvy (JavaBeans, EJB nebo .NET komponenta, která běží na webovém nebo aplikačním serveru). Současně je třeba vytvořit klientský program obsahující rozhraní "eBiz" transakce, kterým se uživatel připojí ke komponentě střední vrstvy. CG generuje klientský program určený pro testovací účely, který může být základem vlastního klientského programu komplexního systému.

Technická specifikace

Workstation

 • Windows 2000 nebo Windows XP Professional
 • 600 MHz Intel Pentium 3 processor nebo vyšší
 • 256MB RAM nebo víc
 • 500MB prostor na disku (minimum)
 • SVGA monitor (800x600 rozlišení minimum)
 • CD-ROM (lokální nebo na síti)

Mainframe

(záleží na použité funkci, ne všechny položky jsou nezbytné)
 • S/390, S/370 nebo 100% kompatibilní
 • IBM OS/390 v2.4 nebo vyšší
 • IBM VTAM v3.2 nebo vyšší
 • IBM RACF nebo CA-ACF2 nebo CA-Top Secret
 • IBM TCP/IP for MVS v3.1 nebo vyšší. nebo CA-SOLVE:TCPaccess v4.1 nebo vyšší
 • IBM CICS v2.1.2 nebo vyšší (pro CICS Option a/nebo Mainframe Access Server CICS úlohu)
 • IBM DB2 for OS/390 v3.1 nebo vyšší (pro SQL Option a/nebo Mainframe Access DB2)
 • IBM IMS/ESA TM Version 4 Release 1 nebo vyšší (pro Remote IMS Server)
 • IBM VS COBOL II Release 4.0 nebo vyšší (pro Remote IMS Server)