Server Express je pokračováním řady vývojového prostředí pro tvorbu aplikací v jazyce Cobol pro Unix. Navazuje na produkt Object Cobol Developer Suite v.4.1. Je optimalizován k dosažení vyššího výkonu a spolehlivosti pro kritické aplikace typu transakčního zpracování, distribuované aplikace i pro provoz aplikací typu e-business. Server Express přispívá ke snížení nákladů na vývoj a poskytuje výrazné zvýšení úrovně servisu nástroji jako AppTrack a FaultFinder.

Neomezené řešení pro vývoj a provoz průmyslových aplikací

Server Express může být kombinován s Micro Focus Net Express pro zajištění vysoce produktivního grafického vývojového prostředí v Microsoft Windows spolu s mimořádnou škálovatelností prostředí UNIX při provozu aplikací. Aplikace mohou být snadno vyvíjeny v Net Expressu a poté výkonně provozovány použitím Server Expressu. Je-li využito této kombinace, Net Express odstiňuje vývojáře od prostředí Unixu tím, že umožňuje přenos aplikace "publish" na Unix a rovněž vzdálené testování "remote debugging". Uvedené postupy vedou ke snadné tvorbě a údržbě jak klasických LAN, tak i webových aplikací.

Zavedení technologie OpenESQL do Server Expressu umožňuje univerzální přístup k relačním databázím na různých platformách použitím ODBC spolu s jednoduchostí zdrojového formátu vloženého jazyka SQL (ESQL). Aplikace Cobolu s využitím OpenESQL mohou být generovány pomocí Net Express OpenESQL Assistant a snadno provozovány na libovolném UNIXu.

Server Express poskytuje neomezenou škálovatelnost, podporuje cobolské datové soubory do velikosti 8 MTb (MegaTerabytů nebo Exabytů).

Cesta k 64-bitovým aplikacím

Server Express je 32-bitový, ale je již navržen v architektuře odpovídající 64-bitovému operačnímu systému. Produkt Server Express (64-bit), byl uveden na trh v květnu 2002.

Významné vlastnosti

Kompilátor COBOLu

Server Express obsahuje kompilátor Cobolu postavený na jeho tradičních i nových vlastnostech, jako je :

 • Vysoce výkonný stroj optimalizovaný pro specifický hardware například IBM a Sun
 • Podpora tradičních i moderních dialektů jazyka
 • Použitelnost od pracovních stanic k více procesorovým unixovým systémům
 • Plná podpora pro vývoj objektově orientovaných aplikací
 • Portabilní formát (int) pro provoz aplikací za použití provozní licence Micro Focus Application Server
 • Plně portabilní schopnosti "multi-threading", které jsou využity operačními systémy pro dosažení optimálního výkonu aplikace
 • Nový spustitelný formát (so) "callable shared object"

Advanced Debugging Support prostřednictvím Animátoru

Server Express poskytuje animační schopnosti potřebné pro rychlé nalezení a vyřešení problémů. Animátor, součást Server Expressu umožňuje:

 • Animaci všech spustitelných Micro Focus COBOL formátů včetně strojového kódu (gnt, exe) a sdílených objektů (so)
 • Plné řízení animačního procesu. Lze jednoduše krokovat zdrojovým textem, spouštět běh programu do určitého příkazu, nebo nespojitě přemístit vykonávání programu na libovolný jiný zdrojový příkaz
 • Zjistit i změnit obsah libovolné datové položky během spouštění programu (v ASCII nebo i v EBCDIC formátu)
 • Just-In-Time (JIT) animace - když program za běhu skončí chybou, může být Animátor automaticky odstartován od příkazu zdrojového kódu, který byl bezprostřední příčinou chyby; chybu je tak možno rychle určit a opravit
 • Animace "multi-threaded" aplikace; debugging - zmrazení, uvolnění nebo aktivování konkrétního "threadu"; nastavení bodů přerušení (breakpoints) uvnitř threadu
 • Dynamické připojení ke spuštěné cobolské aplikaci ( animate"nnnn"), kde "nnnn" je číslo procesu aplikace
 • Připojení ke cobolskému programu uvedením CALL "CBL_DEBUGBREAK"
 • UNIX 'core' debugging - použití Animátoru k analýze UNIX 'core' dumpu, souboru, který je vytvořen při abnormálním ukončení běhu rutinní aplikace

COBOL pro Web

e-COBOL - přináší schopnosti a standard COBOLu do Internetových a intranetových aplikací. Cobolské programy mohou dynamicky zpracovávat formáty HTML použitím tradiční syntaxe ACCEPT/DISPLAY nebo zpracovávat vloženou syntaxi HTML integrovaným preprocesorem. Tak vznikají portabilní serverové aplikace pro web, které lze provozovat na mnoha různých platformách.
Aplikace mohou být vytvořeny pro provoz ve WWW prostředí :

 • CGI aplikace pro použití libovolným web serverem
 • NSAPI sdílené objekty pro Netscape Enterprise Server

Použití Cobolu s Javou

Server Express poskytuje možnost provozovat aplikace podporující Cobol a Javu, které byly vytvořené pomocí "wizardu" v Net Expressu. Aplikace mohou být vytvořeny a provozovány bez programového rozhraní Java Native Interface(JNI). (Podpora Javy není dostupná na úplně všech platformách, pro které existuje Server Express - kontaktujte MF Servis).

FaultFinder

Při havárii provozní formy aplikace často nelze použít standardní animační techniky, které by pomohly lokalizovat problém. Není k dispozici zdrojový kód a nelze ani problém jednoduše zopakovat. FaultFinder napomáhá při řešení těchto kritických situací. Poskytne snímek aplikace v místě chyby a umožní rozsáhlou diagnostiku chyb včetně :

 • Detailní analýzy produkčního prostředí aplikace včetně systémových proměnných, konfiguračních parametrů, nastavení přepínačů, atd.
 • Obsahu buferů zpracovávaných datových souborů
 • Informací o threadech, aktivních programech (call stack) a jejich parametrech
 • Programů v paměti a pracovních dat
 • Informací o aktuálních operacích, které způsobily chybu a historii předcházejících operací

Možnosti datového přístupu

Zpracování cobolských souborů

Server Express umožňuje zpracování cobolských datových souborů standardními způsoby. Micro Focus Fileshare rozšiřuje tyto možnosti o zajištění řízeného síťového přístupu, transakční zpracování, LOG/RECOVERY režim i dvoufázový režim COMMIT. Cobolská souborová datová základna tak získává většinu vlastností relační databáze.

Integrované datové nástroje

Server Express obsahuje užitečné datové nástroje pro zobrazování a editaci datových souborů :

 • Data File Editor edituje a vytváří datové soubory
 • Rebuild umožňuje obnovovat porušené indexové soubory, provádět validaci existujících souborů nebo konvertovat data mezi různými souborovými formáty
 • Codecomp Utility pro EBCDIC/ANSI, umožňuje převod znaků mezi EBCDIC a ANSI.

SQL databázové možnosti

Server Express pracuje se všemi předními relačními databázemi včetně DB2, Oracle, Sybase a Informix. Podporuje nativní přístup k DB2 prostřednictvím statických dotazů SQL a zahrnuje i podporu aktuálních předkompilátorů dalších databází. Nově je součástí Server Express technologie Micro Focus OpenESQL, databázově nezávislý SQL přístup, který nepotřebuje proprietární předkompilátor.

OpenESQL

Micro Focus OpenESQL převádí ve zdrojovém textu standardního jazyka Cobol vložené (embedded) standardní zdrojové příkazy jazyka SQL na volání ODBC API. Tento mechanismus umožňuje snadný vývoj aplikací, které mohou přistupovat k libovolné ODBC kompatibilní relační databázi. Součástí produktu jsou vysoce výkonné ODBC ovladače DataDirect Connect (dříve Intersolv). OpenSQL pro Server Express je rovněž plně kompatibilní s OpenSQL v Micro Focus Net Express. Tím je dána možnost platformově i databázově nezávislého vývoje aplikací, navíc s úsporou cenově náročného proprietárního předkompilátoru.

Middleware

Plug-and-Play Networking

Server Express programátorům nabízí silné síťové programovací schopnosti. Client/Server Bindings disponuje mechanismem Remote Procedure Call (RPC), který organizuje komunikaci mezi aplikacemi klient/server běžícími na různých strojích.

Rovněž je možno použít standardní middleware, například IBM TX Series, BEA System Tuxedo,...

Návrh uživatelského rozhraní a vývojové nástroje

Server Express obsahuje Micro Focus Dialog System, který slouží pro rychlý návrh, vývoj a provoz portabilního znakově orientovaného uživatelského rozhraní. Dialog Systém izoluje práci s obrazovkou a klávesnicí od aplikačního kódu, čímž výrazně redukuje jeho velikost a složitost.

AppTrack pro monitorování a správu aplikací

Micro Focus AppTrack je jednoduchý systém pro sledování průběhu cobolské aplikace. Monitoruje aplikaci uvnitř vaší organizace, nebo zabezpečuje použití provozních licencí vaším zákazníkem do výše jejich legálně zakoupeného počtu.

Vlastnosti AppTrack jsou :

 • Možnost centrální administrace všech provozních licencí
 • Implementace kompletní správy licencí beze změny aplikačního kódu
 • Automatická informace o tom, že se zákazník pokusil použít vaši aplikaci bez potřebné licence

Net Express a Server Express

Kombinace Net Express a Server Express povyšuje průmyslové použití Cobolu na vyšší úroveň. S vlastnostmi RAD (Rapid Application Development) vývojového prostředí Net Expressu a robustními provozními schopnostmi Server Expressu lze rychle vyvíjet, ladit a provozovat kritické aplikace typu klient/server nebo Internet/intranet. Využitím uvedené kombinace získává cobolský programátor :

 • Produktivní grafické vývojové prostředí
 • Sadu produktivních vývojových nástrojů včetně Internet Application Wizard, Script Assistant, Client/Server Binding Wizard a OpenESQL Assistant
 • Obecné vývojové prostředí pro platformy Windows NT a UNIX
 • Schopnosti vzdálené animace, umožňující z Net Expressu animovat cobolské aplikace klient/server nebo Internet/intranet provozované na UNIXu
 • Zjednodušení provozu na UNIXu; rychlý a snadný přenos provozní formy aplikace z vývojového prostředí Windows na UNIX
 • Jednoduchý přístup na UNIX kombinací emulátoru terminálu PowerTerm a technologie SAMBA pro ovládání souborů a tiskáren

Podporované verze a platformy UNIX/linux