DB2 pro Linux, Unix a Windows se dodává v několika edicích, které se od sebe odlišují cenou, funkcionalitou, možnostmi licencování a škálovatelností.

DB2 Express-C

Platformy: Windows, Linux, Solaris
Omezení HW: 2 CPU, 16 GB RAM (fyzický nebo virtuální server), 15 TB na databázi
Omezení: Nesmí být clustrována libovolným SW
Funkcionalita:
 • Federace (DB2, Informix)
 • Podpora JSON, XML
 • Net Search extender, Spatial extender

DB2 Express

Platformy: Windows, Linux, Solaris
Omezení HW: 8 CPU, 64 GB RAM, 15 TB na databázi
Omezení: Minimálně 5 uživatelů nebo licence podle PVU
Funkcionalita:
 • Všechna přechozí funkcionalita
 • Online reorganizace
 • Práva přidělovaná na úrovni řádku a sloupce (RCAC)
 • Práva přidělovaná přes LBAC
 • High Availability Disaster Recover (HADR)
 • Tivoli System Automation (clustrovací software)
 • DB2 Advanced Copy Services (ACS)
 • Homogenní SQL replikace

DB2 Workgroup

Platformy: Windows, Linux (SLES, RHEL), AIX, HP-UX, Solaris
Omezení HW: 16 CPU, 128 GB RAM, 15 TB na databázi
Omezení:
Minimálně 5 uživatelů, licence na socket, PVU
Funkcionalita:
 • Všechna přechozí funkcionalita

 • Dělení tabulek do oblastí


DB2 Enterprise

Platformy: Windows, Linux (SLES, RHEL), AIX, HP-UX, Solaris
Omezení HW: Bez omezení CPU, RAM, velikosti databáze
Omezení:
Minimálně 25 uživatelů nebo 100 PVU
Funkcionalita:
 • Všechna přechozí funkcionalita
 • Více teplotní úložný prostor
 • Scan sharing
 • Koncentrátor spojení
 • Používání MQT
 • Používání MDC
 • Paralelizace dotazů
 • Workload Manager (pouze pro monitorování, ne nastavování priorit)
 • Federované dotazy s Oracle
 • Warehousing

DB2 Advanced Workgroup

Platformy: Windows, Linux (SLES, RHEL), AIX, HP-UX, Solaris
Omezení HW: 16 CPU, 128 GB RAM, 15 TB na databázi
Omezení:
Minimálně 5 uživatelů, licence na socket, PVU, TB model (uživatelská data v databázi zaokrouhlená na TB, musí se licencovat každá databáze zvlášť).
Funkcionalita:

 • Všechna přechozí funkcionalita
 • DB2 BLU (tabulky organizované podle sloupců)
 • pureScale
 • Adaptivní komprese
 • Ingest dat
 • Workload Manager
 • Q replikace
 • Paralelní databáze
 • IBM InfoSphere Data Architect
 • IBM InfoSphere Optim Configuration Manager
 • IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Edition
 • IBM InfoSphere Optim pureQuery Runtime
 • IBM InfoSphere Optim Query Workload Tuner
 • Intelligent miner
 • Cubing services

DB2 Advanced Enterprise

Platformy: Windows, Linux (SLES, RHEL), AIX, HP-UX, Solaris
Omezení HW: Bez omezení CPU, RAM, velikosti databáze
Omezení:
Minimálně 25 uživatelů nebo 100 PVU
Funkcionalita:
 • Všechna přechozí funkcionalita
 • Federace do všech databází

Detailnější článek o distribucích