DB2 je relační databáze, která je na trhu několik desetiletí. Jedná se o robustní databázi, která čerpá ze zkušeností získaných při vývoji a provozování IBM systémů Z a P s nepřetržitou ochranou dat a běhu služeb. Díky tomu DB2 obsahuje řadu unikátních vlastností, které ji umožňují efektivně a bezpečně zpracovávat data i komplexní systémů typu SAP nebo datových skladů.

Na druhou stranu široká nabídka edicí i možnost zpracovávat data jednoduchých aplikací a plynule se přizpůsobovat jejich rostoucím požadavkům.

 • Datové sklady
  • Víceteplotní úložiště
  • BLU In-memory sloupcové tabulky
  • Dělení tabulek
  • MDC
  • MQT
 • Vysoká dostupnost
  • HADR
  • PureScale
 • Škálovatelnost
  • Paralelizace dotazů
  • Paralelní databáze
  • Connection concentrator
  • Komprese
 • Bezpečnost
  • LBAC, RCAC
  • Role
  • Šifrování
 • Administrace
  • Podpora mnoha platforem
  • Reorganizace
  • Zálohování
  • Automatické ladění
  • Automatická administrace
  • Replikace
  • Správa zátěže databáze
 • Aplikace
  • Podpora XML
  • Podpora JSON
  • Časové dotazy