Společnost IBM vydala 12. 4. 2016 novou verzi DB2 11.1

Nová verze přinesla mnoho novinek, které zvyšují výkon, zlepšují bezpečnost, kompatibilitu a administraci.

BLU

BLU je funkcionalita DB2 umožňující vytvářet sloupcové tabulky. Sloupcové tabulky díky jejich umístění v paměti zrychlují zpracování složitý analytický dotazů v Business Intelligence. Ve verzi 11.1. je možné vytvářet tyto tabulky v paralelní databázi rozprostřené na více serverech. Díky tomu se značně zvýšili kapacitní limity, které byly hlavně omezeny maximální osaditelnou pamětí serverů.

Byl upraven optimalizátor, aby uměl BLU dotazy (dotazy nad sloupcovou tabulkou) na MPP infrastruktuře.

Byla optimalizovaná výměna vektorových dat mezi databázovými partition. Protože jsou sloupcové tabulky nativně komprimovány, díky sdílenému komprimačnímu slovníku, se data mezi databázovými partition přenáší po síti komprimovaná.

Bylo vylepšeno spojování tabulek přes Nested Loop Join, příkaz MERGE je rychlejší. Došlo ke zlepšení algoritmů pro správu paměti, třídění a paralelizaci.

U BLU tabulek přibyla podpora generovaných sloupců IDENTITY a GENERATED, NOT LOGGED INITIALLY a podpora RCAC (Row and Column Access Control).

Hardwarová komprese

Komprese záloh a archivních logů podporuje hardwarovou kompresi pomocí Nest Accelerator of POWER 7+ a POWER 8 procesorů. Pro kompresi se používá hardware compression unit NX842.

Nutný je operační systém AIX V7 TL3 SP3 nebo AIX V6 TL9 SP3 licencovaná Active Memory Expansion (AME).

Zálohy do cloudu

Příkazy BACKUP, RESTORE, LOAD, INGEST mohou přímo spolupracovat s cloudovými uložišti IBM® SoftLayer® Object Storage nebo Amazon Simple Storage Service (S3).

Kompatibilita

Byla zlepšena kompatibilita s ostatními relačními databáze. To umožňuje bez problémovější migrace databáze a aplikace do DB2

Lze například používat OFFSET a LIMIT místo FETCH FIRST. Nebo ISNULL a NOTNULL místo IS NULL a IS NOT NULL.

Některé funkce mají alternativní názvy, aby se nemusely přepisovat SQL dotazy. Např. COVAR_POP pro COVARIANCE, LOG pro LN, POW pro POWER, RANDOM pro RAND, STDDEV_POP pro STDDEV, STRPOS pro POSSTR, STRLEFT pro LEFT, STRRIGHT pro RIGHT, VAR_POP pro VARIANCE, VAR_SAMP pro VARIANCE_SAMP.

Přibyli nové názvy pro datové typy INT2, INT4, INT8, FLOAT4, FLOAT8, BPCHAR,

DB2 podporuje nově regulární výrazy. Využívá k tomu funkce REGEXP_COUNT, REGEXP_EXTRACT, REGEXP_INSTR, REGEXP_LIKE, REGEXP_MATCH_COUNT, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR.

Přibyla možnost napsat vlastní agregační funkci UDT. Funkci je potřeba napsat v jazyce Java nebo C.

pureScale

Purescale je DB2 funkcionalita, která umožňuje vytvořit vysoce dostupný databázový cluster.

Ve verzi 11.1. lze databáze umístěné v clusteru synchronizovat na jiné servery pomocí funkcionality HADR. Nově jsou podporovány SYNC a NEARSYNC módy synchronizace. V předchozí verzi byl dostupný pouze ASYNC mód, který nezaručoval, že v případě problémů v lokalitě budou všechny transakce přeneseny do databáze v druhé lokalitě.

DB2 pureScale je podporován na RHEL 7.2.

Konfigurace GPFS replikace v tradiční konfiguraci DB2 pureScale clusteru a geograficky odděleném DB2 pureScale Clusteru (GDPC) byla zjednodušena přidáním všech konfiguračních a administračních kroků do utility db2cluster.

Bezpečnost

Ve verzi 11.1 přibila podpora centrálního správce šifrovacích klíčů, ve kterém jsou uloženy klíče pro šifrování databáze. Libovolný správce klíčů, který implementuje protokol Key Management Interoperability Protocol (KMIP) version 1.1 lze s DB2 použít. Jednotné úložiště může být použito pro více databáze. Lze tak například jednoduše šifrovat zálohy.

Podrobnosti k novinkám naleznete zde: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/r0051514.html?view=kc