IBM uvolnila nový fixpack na DB2 Version 11.1 Mod 2 Fix Pack 2 for Linux, UNIX, and Windows, který přináší mimo oprav i některé vylepšení.

BLU

  • Paralelní vkládání do sloupcových tabulek

Obnova

  • Zrychlení druhé backward fáze crash recovery.
  • Zrychlení ROLLBACK operace.
  • Databáze může být nakonfigurována, aby byla dostupná během druhé fáze crash recovery nebo HADR TAKEOVER. Jedná se o fázi, kdy jsou odstraňovány transakce, které nebyly potvrzeny COMMIT, ale zapsaly se do tablespaces. U velmi dlouhých transakcí tato fáze mohla trvat dlouho.

Některý typ transakcí neumožňují přístup na data během druhé fáze. Dokud nejsou odrolovány, zůstává databáze nedostupná. Běží tzv. synchronní část backward fáze.

  • SQL DDL příkazy

  • Příkazy modifikující systémový katalog

  • Příkazy proti sloupcovým tabulkám

Během asynchronní fáze backward fáze

  • Tabulky a indexy nezasažené nedokončenými transakcemi jsou plně dostupné.
  • Zasažené tabulky jsou chráněny X-zámkem, pokud je povolený UR přístup. V opačném případě Z-zámkem
  • Tabulky s LOB, LONG, MDC nebo ITC jsou vždy chráněny Z zámkem

JSON

JSON data jsou dostupná přes SQL rutiny a UDF. JSON data jsou uložena v binary-encoded format BSON (Binary JSON).

Zámky

Databáze může být nakonfigurována, aby zabránila lock escalation. Místo lock escalation aplikace, která by událost vyvolala dostane chybový kód SQL0912
db2set DB2_AVOID_LOCK_ESCALATION=ON

SAMPLE databáze

SAMPLE databáze může být vytvořena přímo šifrovaná.

Oracle

CLPPlus podporuje nastavení hodnoty pro Session Global Variable ze souboru db2dsdriver.cfg.