IBM uvolnila nový iFix na DB2 Version 11.1 Mod 2 Fix Pack 2 for Linux, UNIX, and Windows, který opravuje bezpečnostní chyby.

Bezpečnostní chyby

  • Uživatel bez odpovídající autority může aktivovat databázi
  • Neprivilegovaný uživatel může přepsat libovolný soubor vlastněný vlastníkem instance.
  • Lokální uživatel s oprávněními vlastníka instance DB2 může získat přístup k uživateli root.
Stažení iFix