IBM Data Server Manager je jednoduché, škálovatelné a chytré řešení pro správu, sledování a optimalizaci výkonu více databází DB2 v rámci celého podniku. Řešení lze snadno i cloud prostředí.

Data Server Manager zjednodušuje administrativní úkoly nad všemi DB2 databázemi přístupnými z jednoho místa bez nutnosti instalovat nebo aktualizovat libovolný kód klienta. IBM Data Server Manager konsoliduje informace z více systémů v jednom grafickém rozhraní, které je přístupné z jakéhokoli běžného webového prohlížeče.

Data Server Manager login

IBM Data Server Manager nabízí možnost snadného nastavení pro monitorování a správu v reálném čase. Volitelný repozitář databází umožňuje zaznamenávat metriky pro prohlížení historických analýz, identifikovat schémata přístupu k úložišti pro plánování kapacity a sledovat změny konfigurace pro určení problému.

Data Server Manager grafy


Automatizované, odborné doporučení optimalizací a inteligentní výstrahy založené na trendech a statistikách pomáhají optimalizovat výkon aplikací, snižují potřebu specializovaných dovedností a snižují celkové náklady na vlastnictví.Z webového prostředí lze nejen databáze administrovat, ale zároveň spuštět a ladit SQL dotazy. V Data Server Manageru lze mimo jiné nastavovat parametry databází, prohlížet diagnostické soubory DB2, spouštět zálohování a obnovy nebo plánovat pravidelné spouštění administračních nebo aplikačních úloh. A to bez nutnosti mít přímý přístup na databázové servery nebo mít nainstalovaný specializovaný software na klientském počítači.
IBM Database  Server Manager je dodáván ve dvou verzích:     

  • Data Server Manager Base Edition zdarma nabízí možnosti pro vývoj databází, správu a základní sledování výkonu pro všechny klienty DB2 zdarma.   
  • Data Server Manager Enterprise Edition nabízí pokročilé funkce včetně vylepšeného monitoringu, centralizované správy konfigurace, vylepšeného řízení výkonu a možností ladění dotazů s odbornou radou.

Více informací na stánkách IBM.