Společnost IBM vydala novou verzi DB2 11.5. Nová verze se zaměruje na podporu umělé inteligence.

Nová verze přinesla novinky, které zvyšují výkon, zlepšují bezpečnost, kompatibilitu a administraci.

Umělá inteligence

IBM Db2 Augmented Data Explorer

 • Online nástroj pro inteligentní průzkum dat
 • Online dotazy se zadávají v běžné angličtině
 • Různé možnosti zobrazení - grafy, shluky, korelační analýzy
 • Youtube

Db2 graph

 • Nástroj pro vizualizaci dat
 • Youtube

Common SQL engine (CSE)

 • Db2 obsahuje vlastnosti, které umožňují přístupovat a spojovat data různých i konkurenčních databází

Podpora jazyků typicky používaných pro AI

 • Go, Ruby, Python, PHP, Java, Node.js, Sequelize, IBM Watson Studio, Jupyter notebooks

AI uvnitř DB2

 • Příprava, spouštění, monitorování SQL dotazů probíhá s pomocí AI, která přináší zrychlení zpracování dotazů

Výkon

 • Podpora 4K sector disků
 • Optimalizace ukládání a manipulace s daty ve sloupcových tabulkách
 • Zlepšení funkcionality komprese díky nové funkce Recompression

 

Monitorování

 • Vylepšení monitorování přes MON_GET_PKG_CACHE_STMT 
 • Automatická agregace dat pomocí superclass ve WLM


Podrobnosti k novinkám naleznete zde: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.5.0/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/r0051514.html