Cacti (Cactus) je nástroj pro tvoření grafů síťového provozu. Je vyvíjen jako intuitivní a jednoduše použitelný nástroj, který je dobře škálovatelný. Ve většině případů se využívá k tvorbě grafů vytížení CPU a využití pásma ethernetových rozhraní, avšak lze ho stejně dobře využít pro monitoring dalších informací o hardwarových prvcích.

Sbíraná data se ukládají v databázi MySQL. Rozhraní je plně řízeno PHP. Spolu se schopností udržovat grafy, zdroje dat a archivy Round Robin v databázi, kaktusy zpracovávají shromažďování dat.

Cacti sesbírána data ukládá do MySQL databáze a zároveň s nimi plní RRD databáze, ze které jsou generovány grafy. Zdrojem může být libovolný externí skript, který se pravidelně spouští.

Jakmile je definován jeden nebo více zdrojů dat, pomocí dat lze vytvořit graf RRDTool. Cacti vám umožňuje vytvořit téměř libovolný RRDTool graf pomocí všech standardních typů grafů RRDTool a konsolidačních funkcí. Oblasti výběru barev a funkce automatického vyplňování textu pomáhají také při vytváření grafů, které usnadňují proces.

Nejenže můžete vytvářet grafy založené na RRDTool v Cacti, ale existuje mnoho způsobů, jak je zobrazit. Spolu se standardním výpisem seznamu a režimem náhledu, který se podobá rozhraní RRDTool, existuje "stromový pohled", který umožňuje sloučit grafy na hierarchický strom pro organizační účely.

Cacti obsahuje nástroj pro správu uživatelů, díky němuž můžete přidávat uživatele a dát jim práva na určité oblasti Cacti. To by někomu umožnilo vytvořit některé uživatele, kteří mohou měnit parametry grafu, zatímco jiní mohou zobrazit pouze grafy. Každý uživatel také zachovává vlastní nastavení.

Cacti je schopen měřit velké množství datových zdrojů a grafů pomocí šablon. To umožňuje vytvoření jediného šablony grafu nebo zdroje dat, který definuje jakýkoli graf nebo zdroj dat s ním spojený.