Nagios je systém pro monitorování počítačů, infrastruktury a aplikací navržený tak, aby Vás informoval o případných výpadcích dříve, než to udělají zákazníci, uživatelé či Vaši šéfové…

Základní informace

Nagios je robustní dohledové centrum, které slouží pro nepřetržité proaktivní monitorování a správu síťových zařízení (servery, pracovní stanice, diskové pole, síťové prvky, tiskárny, atd.), jejich stavu a služeb na nich provozovaných včetně operačních systémů, databází, pošty, webových stránek a jiných systémových nebo uživatelských aplikací.

V případě výpadku monitorovaného zařízení nebo služby, systém dokáže poslat prostřednictvím mailu nebo GSM upozornění správcům sítě nebo samostatně provést některou z předem definovaných akcí - restart problémové služby apod. Systém je možno rozšiřovat prostřednictvím uživatelských funkcí (pluginů) a lze tak monitorovat velké množství zařízení a služeb, definovat vlastní monitorovací postupy a reakce na různé stavy.

Nagios poskytuje komplexní informace o historii, aktuálním stavu a dostupnosti programových a technických prostředků výpočetní techniky; slouží jako centrální zdroj informací jak pro správce, tak vedení útvaru IT.

Dostupnost strojů a aplikací

Infrastruktura počítačů a jejich programového vybavení je stále složitější, jejich provoz je doprovázen výskytem problémů, buď technické povahy (např. zkrat napájení síťového prvku, po restartu počítače není obnovena konektivita databáze, překročení kritické teploty procesoru) nebo chybou operátora či administrátora sítě, který omylem nesprávně nastavil přístupová práva. Vzniklé problémy mohou způsobit částečnou nebo úplnou nedostupnost zařízení a aplikací a následnou ztrátu důvěry uživatelů nebo i ztráty ekonomické.

Monitorování stavu IT

Nagios dovoluje sledovat funkce velkého množství různých zařízení a služeb; nepatří-li mezi standardní vybavení metoda testování vašeho zařízení, lze systém jednoduše o tuto specifickou metodu rozšířit. Systém byl navržen na Linuxu jako Open Source Software, monitorovat lze prakticky vše včetně počítačů s operačními systémy Linux, UNIX, Windows, přes telefonní ústřednu až po fyzikální veličiny jako je teplota, tlak, …

Účel dohledového centra

Pracuje-li nad výpočetním nebo technologickým zařízením monitorovací systém, vědí správci zařízení o vzniklém problému prakticky okamžitě, problém lze velmi rychle a přesně lokalizovat a odstranit. Význam dohledového centra je ve snížení doby nedostupnosti a omezení případných škod, kdy je zařízení nebo služba mimo provoz.

Některým problémům lze předcházet, například pád databáze způsobený zaplněním prostorů pro logy je možné detekovat dříve, než havárie nastane.

Monitorovat lze i stav zařízení, která nejsou tak důležitá jako servery, například tiskárny. Moderní tiskárny jsou schopny indikovat, kolik je náplně v toneru, respektive kolik času zbývá do pravidelné kontrolní prohlídky.

Přínosy dohledového centra

Pro systémového administrátora:

 • Nepřetržité monitorování stavu systémové a síťové infrastruktury ICT
 • Centrální a automatizovaná správa zařízení a služeb
 • Okamžitá informovanost o kritických událostech
 • Přehled o využívání zařízení a možnost zjednodušení jejich správy
 • Možnost efektivního plánování rozšíření zařízení a jejich inovací
 • Možnost vyhodnocovat a dodržovat výkonnostní parametry zařízení
 • Přehled o změnách konfigurace prostředí ICT
 • Přehled o historii provozu (dostupnost, výpadky, výkon) zařízení a služeb

Pro manažera ICT:

 • Komplexní přehled o provozovaných zařízeních a službách, jejich aktuálním stavu i historii
 • Možnost efektivního řízení nákladů na provoz, údržbu a obnovu ICT
 • Možnost řízení produktivity práce servisních pracovníků IT
 • Tvorba reportů o plnění parametrů a kritérií SLA
 • Schopnost věcně a rychle reagovat na požadavky a připomínky uživatelů aplikací

Licencování

Nagios je dodávaný ve dvou verzích

Nagios Core je licencován v rámci pravidel GNU General Public License Version 2 tak, jak jsou publikována společností Free Software Foundation. Obsahuje základní funkcionalitu pro monitorování

 • Monitorování celé infrastruktury
 • Open source monitorovací jádro
 • Základní webové rozhraní
 • Mnoho volně dostupných monitorovacích pluginů

Nagios XI je již placenou verzí nagiosu, která přináší další funkcionalitu jako

 • Konfigurace přes webové rozhraní
 • Grafy
 • SNMP Trap
 • Uživatelské mapy / pohledy
 • Business Process Monitoring
 • Ukládání dat do databáze
 • Dashboardy

Rozšířená funkcionalita

Při implementaci monitorovacího systému využíváme verzi Nagios Core obohacenou o další open source projekty, které nabízí stejnou funkcionalitu jako placená verze Nagios XI
 • Úpravy konfigurace z webového prostředí + wizardy konfigurace
 • Grafy různých naměřených hodnot
 • Zobrazování zařízení v různých mapách
 • Uživatelské pohledy
 • Dashboardy
 • Geografické zobrazení sledované infrastruktury
 • Na míru upravené SLA reportování
 • Business Process monitorování
 • Sledování bez nutnosti instalace sond - WMI, SNMP, SSH, ...
 • Sledování pomocí sond v operačním systému
 • Sledování stavu a výkonu diskových polí a SAN switchů
 • Sledování stavu a výkonu virtualizační platforem IBM Power Systems, Vmware, IBM i-series (AS/400)