IBM Spectrum Protect (dříve Tivoli Storage Manager) zjednodušuje ochranu dat, ať už jsou vaše data umístěna ve fyzickém, virtuálním, softwarově definovaném nebo cloudovém prostředí. Tento software může chránit data na systémech všech velikostí, a to z jednoho administračního místa. Zpřístupňuje spolehlivé, nákladově efektivní zálohování a rychlé obnovení.

 • Vynaložte méně času a peněz na ochranu údajů. Snižení nákladů na infrastrukturu zálohování a obnovy může v průměru dosáhnout až 53%. Zdarma provedeme analýzu vašeho zálohovacího systému a jeho migraci do IBM Spectrum Protect. K analýze se používá IBM Butterfly software.
 • Najdeme řešení pro vaše prostředí. Dokážeme chránit různá data, soubory, poštovní servery, databáze, virtuální prostředí, konkrétní systémy jako např. SAP, atd. Nebojte se zeptat.
 • Dokážeme být flexibilní. Umíme nabídnout řešení pro jakoukoliv organizaci. IBM Spectrum protect dokáže ochránit data pro libovolně velké organizace od SMB až po nadnárodní společnosti. Jediný záložní server může chránit miliardy objektů a může přijímat, deduplikovat a replikovat až 100 terabajtů denně nových nebo změněných dat klienta. Pro malé a střední organizace existují speciální vstupní verze a balíčky. Tyto verze jsou plnohodnotné a nabízejí možnost výběru licenčních modelů podle backend, frontend kapacit nebo CPU zálohovaných serverů.
  Minimalizace prostoru - Techniky Inkremental forever, deduplikace a komprese dokážou redukovat nároky na úložné místo na zálohy až na 95% požadavků virtuální nebo fyzických serverů.
 • Jednoduchá správa IBM Spectrum Protect Operations Center dashboard je grafický nástroj pro centrální správu zálohování. Zálohování se nastavuje pomocí politk. IBM Spectrum Protect nabízí integraci do virtualizačních a cloudových prostředí (VMware, OpenStack, …). Zálohování a obnova pak probíhá v administrátorovi známém prostředí.

Podporované OS pro server

Operační systém serveru

 • AIX
 • Linux x86_64
 • Linux on Power Systems (little endian)
 • Linux zSeries
 • Windows

Operační systém klientu

 • AIX
 • HP-UX Itanium
 • Linux on POWER
 • Linux on POWER LE
 • Linux x86_64
 • Linux zSeries
 • Macintosh
 • Solaris SPARC
 • Solaris x86_64
 • Windows

Komponenty

IBM Spectrum Protect Extended Edition

IBM Spectrum Protect Extended Edition je určen pro velké podniky. Je součástí programu IBM Spectrum Protect Suite. IBM Spectrum Protect Extended Edition Extended Edition obsahuje podporu diskových a páskových systémů a rozšířené možnosti obnovy po havárii.

 • Replikace uzlu - Vzdálená replikace založená na politikách umožňuje obnovu po havárii s nižšími náklady a zjednodušuje dodržování požadavků na dlouhodobé uchovávání.
 • Disaster Recovery Manager - vytváří plán obnovy krok za krokem, který uchovává vaše záložní data ve vzdálených lokalitách.
 • Podpora velké páskové knihovny - poskytuje ovladače pro podnikové páskové systémy.
 • Podpora NDMP - umožňuje efektivní zálohování systémů NAS (Network Attached Storage), které podporují protokol NDMP.

IBM Spectrum Protect for Databases

IBM Spectrum Protect for Databases slouží pro zálohování a obnovu dat uložených v relačních databázích.  Standardně jsou podporovány databáze Oracle, SQL Server. Relační databáze IBM DB2 a IBM Informix lze zálohovat pouze pomocí standardního Backup Archive Client a tento produkt není potřeba. S dalšími komponenty lze zálohovat i open source databáze jako MySQL nebo PostgreSQL

 • Zálohovací klient využívá nativní nástroje a rozhraní Oracle a SQL Server. Je podporována funkce Oracle Automated Storage Management (ASM), která je dostupná v Oracle 10g a novějších verzích.
 • Zahrnuje ochranu dat společnosti Oracle, která je propojena s nástrojem Oracle Recovery Manager (RMAN) a podporuje nástroje pro zálohování a obnovu systému Oracle.
 • Zahrnuje také ochranu dat pro Microsoft SQL Server, která umožňuje uživatelům provádět online zálohování databází SQL na serverech IBM Spectrum Protect.

IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning

IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning chrání vaše důležité data systému SAP. Poskytuje automatizovanou ochranu dat určenou pro prostředí SAP a SAP HANA. Nyní můžete zlepšit dostupnost vašich databázových serverů SAP a snížit administrativní zátěž.

 • Pomáhá zvýšit produktivitu tím, že snižuje opakované administrativní úlohy.
 • Umožňuje procesy s certifikací SAP pro heterogenní prostředí.
 • Poskytuje efektivnější zálohování velkých databází SAP.
 • Integrace s nástroji specifických pro databázi nástrojů IBM DB2 for Linux, UNIX a Windows, Oracle a SAP BR.

IBM Spectrum Protect for Mail

IBM Spectrum Protect for Mail pomáhá chránit data poštovních serverů IBM Lotus Domino a Microsoft Exchange bez ohledu na to, kde a jak je uložena. Tento softwarový modul umožňuje ochránit e-mailové systémy během on-line provozu. Automatizuje ochranu dat, umožňuje zálohování bez nutnosti vypnutí aplikace a zlepšuje výkon obnovy dat.

 • Poskytuje obnovení na úrovni položek na e-mailových objekteů aplikace Microsoft Exchange. Funkce vyhledávání umožňují obnovit poštovní schránku uživatele nebo jednotlivé položky v poštovní schránce.
 • Umožňuje obnovu jednotlivých položek ze služby Exchange hostované na virtuálních počítačích, pokud je používán s IBM Spectrum Protect pro virtuální prostředí.
 • Využívá funkci protokolování transakcí Lotus Domino, která umožňuje zachytit a protokolovat změny databáze, což má za následek méně časté plné zálohy.
 • Používá zálohovací rozhraní API Microsoft k vytvoření kopie databází skupin úložišť serveru Exchange a přidružených protokolů transakcí. Služba IBM Spectrum Protect for Mail může vytvářet různé typy záloh specifikované záložními API společnosti Microsoft: full, incremental, differential, copy a database copy backups.

IBM Spectrum Protect for SAN

Optimalizuje využívání komunikačních sítí mezi klientem a zálohovacími médii. Pokud je klient připojen k SAN uložištím a zálohuje se na SAN úložiště. Komunikace pak neprobíhá přes LAN sítě a TSM server, ale přímo mezi zařízeními na SAN síti.

 • Snižuje využití procesoru při zálohování - což zvyšuje efektivitu jak pro uživatelské systémy, tak pro záložní servery.
 • Poskytuje zálohování / obnovení bez LAN, což odstraňuje přenos dat z LAN. To umožňuje vysoce výkonné zálohování / obnovení a minimalizuje síťový provoz, zlepšuje výkon aplikací a dobu odezvy transakcí na serveru.
 • Podporuje páskovou knihovnu připojenou k SAN - více serverů může sdílet páskovou knihovnu a páskové jednotky na SAN.

IBM Spectrum Protect for Space Management a IBM Spectrum Protect HSM for Windows

IBM Spectrum Protect for Space Management automaticky přesouvá neaktivní data na méně nákladná média a online uvolňuje místo na disku serveru pro další důležitá aktivní data. Zřídka používané soubory, v závislosti na nastavené politice, jsou sobory ze serveru přesouvají do zálohovacího serveru. Na původním místě je ponechán zástupce. Pokud bude soubor v budoucnu potřeba, bude automaticky na pozadí soubor navrácen.

 • Umožňuje počkat na zakoupení dalšího úložiště disků
 • Osvobodí administrátory a uživatele od ručních čištění souborů.
 • Umožňuje předdefinovat velikost souboru pahýlů - tato funkce eliminuje vyvolání celého souboru pro programy, které procházejí pouze první část souboru.
 • Podporuje velké souborové systémy - při použití s IBM Spectrum Scale nebo General Parallel File System (GPFS) mohou být soubory spravované IBM Spectrum Protect pro správu prostorů přesunuty z jednoho úložiště (například rychlého RAID) do jiného úložiště Jako pomalejší disky SATA). Cesta souboru zůstává stejná, včetně názvu souboru, adresáře a názvu systému souborů.

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments poskytuje flexibilní možnosti zálohy a obnovy pro servery VMware vSphere ESX a ESXi a Microsoft Hyper-V.

 • Zlepšuje efektivitu při deduplikaci. Incremental  forever zálohování a další pokročilé technologie IBM pomáhají snižovat náklady na úložné prostory.
 • Zjednodušuje zálohování a obnovu pro VMware prostředí, tím že integruje funkce přímo do prostředí VMware vCenter.
 • Flexibilní možnosti obnovení a kopírování ze záloh na úrovni snímků vám umožňují provádět obnovu souboru, poštovní schránky, databázového objektu, svazku nebo na úrovni image VM z jediné zálohy obrazu VMware.
 • Odstraňuje režijní náklady s optimalizovaným zálohováním virtuálního stroje pomocí rozhraní API VMware vStorage pro ochranu dat a technologii Microsoft Hyper-V, která zjednodušuje a optimalizuje ochranu dat.

IBM Spectrum Protect for Workstations

Poskytuje nepřetržitou ochranu dat pro stolní a přenosné počítače. Tento snadno ovladatelný centrálně řízený software zjednodušuje zálohování a obnovu informací na pracovních stanicích zaměstnanců. Nyní můžete zmírnit riziko ztráty důležitých informací uložených v tisících osobních počítačů v rámci vašeho podniku.

 • Poskytuje nepřetržitou ochranu dat pro klíčové firemní informace - zálohováním nejdůležitějších souborů při jejich uložení. Pracuje na pozadí a nevyžaduje zásah uživatele.
 • Pomáhá minimalizovat časy zotavení a maximalizovat granularitu obnovitelných dat - tím, že poskytuje uživateli okamžitou okamžitou obnovu pomocí jednoduchého GUI, který pomáhá minimalizovat dopady produktivity po ztrátě dat nebo selhání systému.
 • Vyhovuje vašemu prostředí bez zatížení administrátorů - centralizovaným spravováním tisíců koncových bodů, včetně automatického zjišťování, tiskem aktualizací, konfigurací nastavení, iniciováním záloh a mnoha dalšími funkcemi.

IBM Spectrum Protect Snapshot

Nástroj IBM Spectrum Protect Snapshot zajišťuje integrovanou správu snímků. Umožňuje provádět a spravovat časté, téměř okamžité, bezproblémové zálohování a restartování pomocí aplikací s integrovanými technologiemi snímkování.

 • Snadná instalace, konfigurace a nasazení - podpora široké škály aplikací, operačních systémů a úložiště.
 • Umožňuje spravovat snímky s užitím aplikací v úložištích Windows kompatibilních s EMC, Hitachi, NetApp, IBM a VSS.
 • Umožňuje rychlé a jednoduché obnovení jednotlivých souborů, svazků a poštovních schránek.
 • Umožňuje okamžité obnovení datových úložišť VMware a zjednodušuje klonování databáze.
 • Umožňuje kopírování mimo lokalitu pro vylepšenou ochranu dat pomocí produktu