Správa napájení umožňuje aplikovat schémata napájení, vypnutí spořiče obrazovky, vypnutí neaktivního počítače a snížení nákladů na energii.

Software pro vzdálenou plochu je nástroj, který využívá virtuální síťový správu (VNC), která umožňuje jednomu počítači vzdáleně přistupovat a ovládat jiný počítač prostřednictvím připojení k internetu / síti.

Vytváření snímků OS a nasazení OS je důležitou součástí správy IT, ale tento úkol může být také zdlouhavý a časově náročný. S funkcí OS imaging a OS deploy v aplikaci Desktop Central můžete automatizovat proces nasazování OS, což vám ušetří čas i úsilí, jakož i vyloučení možných chyb při ručním nasazení operačních systémů, ovladačů a konfigurací. Správci mohou vytvořit snímky různých verzí OS, přizpůsobit snímky pro nasazení a nasadit je do nového systému přímo z konzoly Desktop Central.