V tomto dokumentu naleznete vše o licencování aplikací provozovaných v Micro Focus Server for Cobol. Informace v angličtině naleznete v dokumentaci Net Expressu, Serveru for Cobol a rovněž v nápovědě Net Expressu.

Server Express je pokračováním řady vývojového prostředí pro tvorbu aplikací v jazyce Cobol pro Unix. Navazuje na produkt Object Cobol Developer Suite v.4.1. Je optimalizován k dosažení vyššího výkonu a spolehlivosti pro kritické aplikace typu transakčního zpracování, distribuované aplikace i pro provoz aplikací typu e-business. Server Express přispívá ke snížení nákladů na vývoj a poskytuje výrazné zvýšení úrovně servisu nástroji jako AppTrack a FaultFinder.

COBOL Analyzer poskytuje nástroje pro komplexní analyzu a reportování aplikačních projektů na psaných v Micro Focus COBOL. Umožňuje vývojářům, analytikům a manažerům pochopit do hloubky své aplikace. K pochopení nabízí technické i obchodní pohledy na projekty uloženými v zabezpečeném centrálním uložišti. Vývojojáři a manažeři jsou schopni jednoduše identifikovat, prioritizovat a provádět změny aplikací podle zadaných požadků.

Micro Focus s potěšením oznamuje nejnovější vydání svého nástroje pro inteligentní analýzu cobolských aplikací - COBOL Analyzer 2.1.

COBOL Analyzer, navržený pro aplikace Micro Focus COBOL, umožňuje IT týmům dosáhnout hlubšího pochopení aplikačních portfolií. Umožněte vývojářům, analytikům a IT manažerským týmům identifikovat, upřednostňovat, implementovat a měřit činnosti změny aplikací, které odpovídají současným potřebám firmy.

Integrované vývojové prostředí (IDE), které zefektivňuje vývojové činnosti sálových počítačů pro jazyky COBOL a PL / I. Tato sada nástrojů poskytuje přístup, flexibilitu a rozšiřitelnost moderním technologiím díky rychlé integraci a schopnosti vzdáleného vývoje.

S využitím těchto nástrojů mohou organizace snadno zjednodušit vývoj aplikací sálových počítačů využitím moderní technologie Eclipse nebo Visual Studio, což umožňuje rychlou výměnu aplikací a integraci mainframe.

Zrychluje vývoj sálových aplikací až o 40% pomocí moderních integrovaných ve Eclipse a Visual Studiu.

Databázové konektory: Lepší most mezi COBOLem a RDBMS

Manuální propojení cobolských aplikací do RDBMS není snadné a často vede k velkým změnám v programech, zvyšuje časovou a finanční náročnost vývoje a často dochází k chybám.

Database Connectors Micro Focus® usnadňují modernizaci dat tím, že automaticky překládají syntaxi existujících datových souborů v rámci zdrojového kódu COBOL do příkazů SQL fungujících v moderních relačních databázích. Toto řešení poskytuje cobolským vývojářům bezproblémový a bezpečný most mezi RDBMS a COBOLem. Databázové konektory usnadní rychlejší přístup k datům a přinést výhody aplikace SQL a RDBMS do cobolských aplikací.

Micro Focus Relativity® přináší výhody moderního přístupu relačních databází k aplikacím COBOL. Tato technologie představuje data z COBOLu jako zdroj relačních dat, což umožňuje podnikovým uživatelům a vývojářům plně využít moderních nástrojů pro analýzu a reportování, které zlepšují možnosti zpracování dat aplikací COBOL. Pomocí ODBC nebo JDBC Relativity zpřístupňuje cobolská data obsažená pro jakýkoli analytický nástroj nebo nástroj pro vytváření přehledů, jako je například Microsoft Excel. Tento přístup k modernizaci dat přináší flexibilitu RDBMS a zároveň zajišťuje trvalý výkon datových souborů COBOL a stávající aplikační architektura zůstává nezměněna.