Data Vaší organizace obsahují hodně informací, které mohou zvýšit vaši konkurence schopnost na trhu. S naší pomocí je dokážete vytěžit a využít na maximum.

Zabýváme se získáváním dat z různých datových zdrojů, jejich konsolidací a čištění a uskladněním v datovém skladu a v neposlední řadě analýzou dat a tvorbou statických i dynamických reportů.

Umělá inteligence

Potřebujete automaticky analyzovat obsah multimediálních dat? Rozpoznat, co je na obrázku nebo videu? Nabízíme kompletní dodávku řešení, které pomocí neuronových sítí toto dokáže.

Reportování

Konsolidovaná data dokážeme zobrazovat v různých reportech, tak abyste dokázali z nich vytěžit maximum informací. Statické nebo dynamické reporty zobrazují dat v tabulkách, grafech, mapách a dalších grafických objektech. U dynamických reportů uživatel může měnit úhly pohledů, úroveň detailů, analyzovat vývoj dat v čase a to na libovolném zařízení.

Při vytváření reportů máme zkušenosti s produkty Microsoftu - Reporting services a Analytics services nebo produkty SAPu - Business Object.

Analýza dat

Někteří uživatelé při analýze dat potřebují více možností a volnosti než jim poskytují dopředu vytvořené reporty. Pro tyto uživatele nabízíme možnost vytvoření OLAP pomocí produktu Microsoft - Analytics services.

Konsolidace dat

V mnoha případech než lze data organizace analyzovat a reportovat, je potřeba je připravit. To zahrnuje analýzu datových zdrojů, jejich extrahování, čištění, transformaci, spojení a následně uložení do datového skladu nebo tržiště. Pro tento proces opět využíváme produktu od Microsoftu Integration services. Orientujeme se i na IBM řešení, které představuje InfoSphere Information Server, který pro konsolidaci dat používá nástroje DataStage nebo QualityStage