Infrastruktura počítačů a jejich programového vybavení je stále složitější, jejich provoz je doprovázen výskytem problémů, buď technické povahy (např. zkrat napájení síťového prvku, po restartu počítače není obnovena konektivita databáze, překročení kritické teploty procesoru) nebo chybou operátora či administrátora sítě, který omylem nesprávně nastavil přístupová práva. Vzniklé problémy mohou způsobit částečnou nebo úplnou nedostupnost zařízení a aplikací a následnou ztrátu důvěry uživatelů nebo i ztráty ekonomické.

Pro kvalitní běh IT infrastruktury je nezbytné mít o ní dokonalý přehled. Monitorování Vám umožní včas identifikovat problém v infrastruktuře a začít s jejím odstraňováním. Dlouhodobé monitorování díky historickým údajům umožňuje identifikovat možný problém a odstranit ho dříve než dojde k výpadku. Tím se zvyšuje dostupnost.

Nashromážděné informace z monitorování umožňuje zpětně vyhodnocovat kvalitu Vámi poskytovaných IT služeb podle SLA podmínek. Data lze zobrazovat v tabulkách dostupnosti, grafech mapách. Sledovaná infrastruktura lze zobrazovat v různých přehled podle logické struktury, geografické lokace apod.


Graf v Nagiosu

Při implementaci monitorovacího systému využívá různé opensource produkty a jejich rozšíření jako je Nagios a jeho klony Icinga nebo Centreon. Máme zkušenosti i se Zabbixem nebo Cacti.

Monitorovat lze různé prvky infrastruktury. Principiálně lze sledovat cokoliv, co o sobě poskytuje nějaké informace.

 • Windows servery (stav a výkon)
 • Unix servery (stav a výkon)
 • Diskové pole (stav a výkon)
 • SAN a LAN switche (stav a výkon)
 • Tiskárny (stav)
 • Páskové a deduplikační jednotky
 • ...

 • Relační databáze - DB2, Oracle, MSSQL, MySQL, PostreSQL, ...
 • Aplikační servery - WAS, Tom Cat
 • Webové servery, stránky, služby
 • Podnikové systémy - SAP
 • Operační systémy - Windows, Linux, AIX
 • Síťové služby (SNMP, POP3, IMAP, NNTP, ICMP, SSH, FTP, ...)
 • Naplánované úlohy
 • Stav zálohovaní, např. u IBM Spectrum Protect
 • ...
Geografické zobrazení

Provoz na SAN switchi