Při poskytování služeb zákazníkům máme bohaté zkušenosti s dodávkou a administrací různého hardwaru